Dezastre naturale: monitorizare si prevenire

Monitor II in Romania

Activitati de prevenire a hazardelor si accidentelor provocate de dezastre naturale

În timp ce hazardele naturale sunt tot mai frecvente – la fel se întâmplă şi în sud-estul Europei – planificarea activităţilor de prevenire a hazardelor şi accidentelor rămâne în urmă. Monitor II îşi propune să reducă golurile existente în planurile de prevenire a hazardelor şi accidentelor provocate de dezastre naturale, pe baza unei abordări integratoare şi dobândirea de noi cunoştinţe. Acolo unde aceste cunoştinţe există, vor fi mai bine utilizate prin adoptarea unor proceduri de actualizare periodică a planurilor de intervenţie şi de integrare în timp real a hărţilor, în cazul unui dezastru. În prezent, datorită lipsei unei utilizări practice a tehnologiilor de monitorizare, aceste tehnologii sunt inaccesibile majorităţii grupurilor cointeresate.Monitor II dezastre naturale

Mai mult de atât, informaţia rezultată este de mult prea complexă pentru fi vehiculată printr-un singur canal de comunicare, accesibil tuturor grupurilor de utilizatori. Astfel, informaţia bine structurată şi procedurile de comunicare vor fi produse pentru publicul larg, pentru factorii de decizie şi pentru experţi, deopotrivă. Monitor II are ca obiectiv sprijinirea analizei riscurilor şi a proceselor de comunicare a riscurilor, îmbunătăţind modul în care hărţile de risc şi planurile de intervenţie sunt accesibile, credibile şi uşor de comunicat.

Problemele majore identificate sunt comune tuturor partenerilor:

  • lipsa hărţilor de risc şi a planurilor de intervenţie
  • efortul pregătirii hărţilor de risc şi a planurilor de intervenţie este mare, deoarece nu există o metodologie de elaborare a acestor planuri. Este necesară standardizarea acestei metodologii şi generalizarea bunelor practici.
  • lipsa posibilităţilor de utilizare a hărţilor de risc şi a planurilor de intervenţie
  • majoritatea planurilor de intervenţie sunt bine făcute pentru experţi şi comandamentele de urgenţă, dar când vine vorba de utilizarea lor efectivă şi eficientă, rămân multe de făcut.
  • lipsa unui suport pentru comunicare între grupurile cointeresate. Experţii, practicienii şi factorii de decizie şi publicul ridică diferite probleme şi cerinţe specifice, în ceea ce priveşte modul de prezentare a informaţiei.
  • lipsa unei abordări transfrontaliere. Fenomenele natural nu se sfârşesc la graniţa ţării. În continuare, standardele comune de elaborare a hărţilor de risc şi a planurilor de intervenţie sunt fragmentare.

Obiectivele proiectului:

Obiectivul principal al MONITOR II este îmbunătăţirea modului în care sunt furnizate informaţiile necesare gestionării unor eventuale dezastre naturale. Aceasta presupune integrarea comunicării între experţii în dezastre naturale şi protecţia civilă într-un flux de informaţii îmbunătăţit.